از سال 1388نوازندگی ساز تنبور را آغاز کرده است

وی تنبور را نزد اساتیدی چون  سید عرفان افضلی, و درویش عرفان رحتمی شکیبا عبدی پور و  دنیا کمالی و علی کمالی فرا گرفته.

غزل شفیعی اجراهای متعددی داشته و موفق به کسب مقامهای زیادی شده

-اولین برگزیده بخش تکنوازی تنبور جشنواره ی کهن آواهای تنبور  در بانزلان سفلی در شهریور سال 1396 با حضور شوالیه آواز ایران استاد شهرام ناظری ,حسین علیزاده ,کیهان کلهر,پرتو کرمانشاهی .

-نوازنده برتر در بخش تک نوازی تنبور جشنواره موسیقی نیایش  در قزوین  اردیبهشت 97  نظر هیئت داوران استاد مهرداد ملکی,استاد کامبیز محیط مافی و استاد سیدکمال رضایی

-نفر اول در مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزی سالهای 1396 و 1395 در مرحله شهرستان  و در مرحله استانی در سال 95 نفر دوم و در سال 96 نفر اول .

-کسب مقام دوم در مسابقات موسیقی و فرهنگی که در سال 1394 در گیلان غرب برگزار شد در بخش تک نوازی تنبور .

-نوازنده گروه کارینا در سال 1395 درجشنواره موسیقی مقامی که در دالاهو برگزار شد و گروه کارینا مقام اول را بدست آورد.

-جزء برگزیدگان تک نوازی تنبور در اسفند 1396 در مجتمع فرهنگی استان کرمانشاه .

وی علاوه بر تنبور در زمینه ی دف،دایره،تنبک و سه تار هم دستی بر ساز دارد.