نوازندگی سنتور را از خردسالی نزد پدر خویش آغاز نمود.
از 8 سالگی فراگیری دوره ی متوسطه ی سنتور و سپس قطعات استاد فرامرز پایور را نزد تقی شریفی و عباس شریفی سپری کرد و در ادامه از محمد موحدنیا که از شاگردان برتر استاد پرویز مشکاتیان بودند، درس گرفت و نوازندگی نوین سنتور را به همراه تصحیح شیوه ی سنتورنوازی خود آموزش دید.
مدتی از محضر استاد اردوان کامکار بهره جست.
در دانشگاه موسیقی نیز با تعلیمات اساتیدی چون حمیدرضا حسن پور، سعید هنرمند، مهدی ترمه باف، مسعود رضایی نژاد، پژمان اختیاری و …. آموزش دید.
فعالیتهای هنری:
_سرپرستی و نوازندگی گروه خزان
_کسب مقام برتر کشور در نوازندگی سنتور از جشنواره موسیقی جوان
_مؤسس، سرپرست و آهنگساز خنیاگران سَلمَک
_همکاری با گروه های متعدد موسیقی به عنوان نوازنده ی سنتور
_برگزاری کلاسهای تخصصی سنتورنوازی به همراه تحلیل و بررسی موسیقی اصیل ایرانی.